HAKKIMIZDA

Türkiye'nin doğru adımları atarak planlı büyüme ve yapılanma dönemine girmiş olduğu bu yeni bin yılda, inşaat ve mühendislik hizmetlerinin üretiminde üç ana unsur öne çıkmaktadır;
Firmamız 1998 yılında kurulmuştur. Şirket misyonu kurumsal alanda faaliyet gösteren firmalara, yine kurumsal bir tabanda hizmet vermektedir. Doğru planlama ve bütçelendirme, Uluslararası kalite standartlarının sağlanması, Hızlı ve zamanında iş teslimi
Renovasyon çalışmalarından kapsamlı inşaat projelerine kadar bütün alanlarda bu üç faktör, her sektörden yatırımcı firmalar için kilit bir önem taşımaktadır. DİEM Mühendislik Mimarlık A.Ş. olarak bizler de bu faktörlerin sağlıklı olarak incelenip hayata geçirilmesinde önemli görevler üstlenebilmek arzusundayız.
DİEM Mühendislik Mimarlık A.Ş. çatısı altında, tasarım, projelendirme, proje yönetimi ve taahhüt alanlarında çalışan grubumuz yerli ve yabancı sanayi kuruluşlarının Fabrika, Ofis, İdari bina, Alış veriş Merkezleri, Sinema, Call-Center gibi çalışmalarının hem tasarım ve projelendirme, proje yönetimi aşamalarında yer almakta, hem de söz konusu işlerin taahhüt aşamasında etkin olarak görev yapmaktadır. Projelerin yüksek standartlarda ve öngörülenden çabuk, hızlı bir şekilde tamamlanması konusundaki uzmanlığımız, ön plana çıkmaktadır.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan, çevreye duyarlı bir kuruluş olarak; Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, çevre ile uyumlu ürün, çözüm ve faaliyetlerimizi planlamak, uygulamak ve önlem almak; Geliştirme ve uygulama faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak Sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak çevre kirliliğinin azaltılması yönünde çalışmalar yapmak; Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak; Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak; Gerçekleştirdirimiz faaliyetler sonucunda oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarımızın yerine getirilmesinin yanısıra çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılmak ve destek vermek; Ürün ve çözümlerimizin çevre etkileri hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek; İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak; Çevre Yönetim Sistemimizi geliştirecek amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde temel olan unsurlardır. Bu güne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız kamuoyunun bilgisine açık olup, Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde, çevre kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi Diem Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak hepimizin temel görevidir


İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, çevre ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak "iş sağlığı ve güvenliği politikamızı", insana verdiğimiz üstün değeri yansıtır. Çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, işletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit etmek, riskleri belirlemek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak ana amacımızdır. Bu amaca yönelik çağdaş, teknik ve bilimsel metotlarla standartların ve milli mevzuatların gereklerini yerine getirerek, tüm faaliyet alanlarımızda iş güvenliği yanında, çalışma ortam şartlarını da sağlıklı hale getirmek ve çevre korunmasına önem vermek, çalışanların bireysel sağlıkları yönünden son derece önemlidir. Toplam kalite yönetimi etkinliklerini arttıracak yönde "iş sağlığı ve güvenliği geliştirme ve uygulama" çalışmalarımızı belgelemekte, sürekli ve planlı olarak yürütmekte ve belirli aralıklarla gözden geçirmekteyiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Diem Mühendislik Mimarlık A.Ş., altyapı, üstyapı inşaatları, ofis tadilat ve renovasyon projeleri ve yapı bileşenleri üretiminde tasarıma, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa etme teknik ve sanatının gereklerine uyar bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri, ürün ve üretimde kullanmaya özen gösterir. Tüm çalışanların etkin katılımıyla, müşteri ihtiyaç ve imkanlarını dikkate alarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanır. Ürün teslimini daima zamanında yapar. Yönetim sistemini sürekli iyileştirir. Tüm bunları yaparken konusunda lider, gelişime açık, yenilikçi kimliğini geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası rekabette DİEM farkının sürdürülmesini sağlamayı amaçlar. Bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız, kamuoyunun bilgisine açık olup, üretim kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi Diem Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San ve Tic. A.Ş. Şti. çalışanları olarak hepimizin temel görevidir.

KALİTE BELGELERİMİZ

                                                     

Diem Mühendislik Mimarlık

Barbaros Mahallesi, Halk Caddesi

Öztanık Plaza C Blok, No:71/1

34758, Ataşehir/İstanbul

T. +90 (216) 291 24 24 (pbx)

F. +90 (216) 291 19 42

info@diem.com.tr