İnsana Saygı Ödülü
23 HAZİRAN 2019

Kariyer.net’in başvurusu sayısı , adaylara geri dönüş süresi , başvuru cevap-lama süresi , işe alım sayısı kategorilerinin tamamını %100 başarı ile tamam-layan firmalara verdiği İnsana Saygı Ödülü’nü bu sene de aldık.

GRUP ŞİRKETLERİ