Mimaride Zamanı İleri Alıyoruz.
07 MAYIS 2020

Mimaride Zamanı İleri Alıyoruz.

 

Tarih boyunca sayısız olay ve hastalık mimariyi değişime sürüklemiştir. Örneğin, 1855 yılında Çin’de tekrar yaşanan veba salgınının kapı eşiklerinden başlayarak bina temellerine kadar birçok değişikliğe sebep olmuş, 1954 yılında yaşanan kolera salgını ise Londra’nın altyapısının yenilenme ihtiyacını ortaya çıkararak kanalizasyon sistemlerinin ve geniş yolların önemini ortaya çıkarmış, temiz görünüşüyle tanıdığımız, havadar, bol güneş alan ve beyaz renklerin sıkça rastlandığı modernizm akımı tüberküloz hastalığının sosyal hayata olan etkilerinden ortaya çıkmıştır.

 

Yani şimdiye kadar tarih kitaplarından okuduğumuz bu olaylar göstermektedir ki bir pandemi esnasında hayatı devam ettirmek insanlık tarihinde ilk defa yaşanan bir olay değildir. Aynı geçmişte olduğu gibi bugün de insanlık olarak geçirdiğimiz bu salgından derslerimizi alarak önlem alacak, belki de yeni bir mimari akım geliştirecek ve alışkanlıklarımızdan koparak ‘yeni normal’imizi yaratacağız .

 

Her ne kadar evimizin rahatlığında çalışmak, toplu taşıma kullanmamak, trafik stresi yaşamamak bu süreçte bizi zaman zaman iyi hissettirse de insanların sosyal yapıları gereği bu uzun vadede sürdürülebilir bir çözüm değildir.

İletişim kopuklukları, dikkat dağınıklığı gibi birçok problemle karşılaştığımız evden çalışma sistemi, şu an paradan tasarruf gibi duruyor olsa da aslında çoğu sektörde verim düşüklüğüne sebep olmaktadır.

Ancak, yeni normalimize geri dönüş vakti geldiğinde hayatımızın birçok alanında olduğu gibi, iş yerlerimizde de sayısız değişiklik olacağı şüphesizdir.

 

Sosyal Mesafenin olmadığını gösteren bazı görseller:

 

 

Önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen iş yerleri içindeki “Sosyal Mesafe” yi koruma yasaları hem işverenler hem de çalışanlar için soru işaretleri oluşturuyor.

 

 • Zamanı geldiğinde evden çalışma sisteminden ofise geri dönüş sürecini nasıl planlayabiliriz?

 • Ne gibi önlemler alıp, nasıl değişiklikler yapabiliriz?

 • Bu planlamaya ne zaman başlamalıyız?

 • Ofise dönüşün güvenliğinden nasıl emin olabiliriz?

 

Kuruluşundan itibaren müşteri memnuniyetini her zaman ön plana koymuş Diem olarak, müşterilerimiz için bu zor süreci en rahat ve hasarsız bir şekilde atlatmalarına yardımcı olmak ve sorularını yanıtlamak için hazırız.

Öncelikle, karşımıza çıkmasını beklediğimiz mekansal problemleri belirledik. Bunlar;

 

 • Resepsiyon alanı yönetimi

 • Kargo teslim/dağıtım,şoför ve misafir bekleme alanları yönetimi

 • Dışarıdan gelen insanların kontrolü ve yönetimi

 • Açık ofis sistemi (ortak paylaşımlı masaların hijyeninin sağlanması)

 • Sosyal mesafenin (180 cm)  korunmasını engelleyen ofis içi yoğunluğu

 • Toplantı odaları ve konferans salonları yönetim ve düzeni

 • Sosyal alanların kullanımı

 • Diğer ortak kullanım alanları kullanımı (WC, proje odaları,yemekhane vs)

 • Sirkülasyon alanlarının kullanımı

 • Havalandırma kalitesi

 • Diğer Hijyen sorunları

 

Araştırmalarımız doğrultusunda, Çin’de şimdiden 10.000’den fazla kurumun geçiş yaptığı “Six feet Office” mantığını, mevcut ofis planınıza en optimal şekilde adapte ederek, bütçe ve alan sıkıntısı yaşayan şirketlere uygun çözüm planları sunmayı hedefliyoruz. 

 

Bu konuda neler yapabiliriz?

 

1.Yeniye Hazırlık

Amaç: Planlamaya ve önlem almaya, ofise geri çağırma vaktinden birkaç hafta önce başlayarak evde çalışmakta olan personelleri sağlıkları konusunda güvende hissettirmek

 

 • Personellerle ofise geçiş süreci hakkında doğru ve net iletişimi sağlayabilmek bu etabın en önemli aşaması olacak.

       

 

 • Ofise dönecek çalışanlar için neden ofise dönmeli, evden çalışacaklar için neden evde çalışmalı iyi ifade edilmeli.

 • Şirkette ne değişiyor ne değişmiyor iyi anlatılmalı. Ör: şirket vizyonu değişmiyor, personelin şirkete katkısı değişmiyor.

 • Mevcut ofis planının sosyal mesafeye en uygun hale nasıl dönüştürülebileceğini planlamak ve en optimal çözümü bulmak

 

 

 • Ofis içi sirkülasyon alanını iyileştirecek bir plan oluşturmak

 • Çalışanların ofis içi sirkülasyon düzenini oluşturmak

 • Ofis kadrosunda çalışanları “essential and vulnerable” yani gerekli ve tehlikeye açık kategorilerinde değerlendirmek, tam zamanlı olarak ofiste bulunması gerekenlerin, altta yatan hastalığı olan veya ileri yaşlı çalışanları belirlemek ve buna göre önlemleri almak

 • Çalışma saatlerinde değişiklik yaparak, evden ve ofisten çalışmanın karma olduğu bir program oluşturmak

 • Ofisteki kişi sayısını azaltmak amacıyla yurt dışındaki firmaların çoğunun geçmiş veya geçmekte olduğu “Rotational Shift” denen dönüşümlü mesai tekniğine geçmek

 • Tek öğlen molasını kaldırarak, aynı dönüşümü öğlen molası saatlerine de adapte etmek, zaman çizelgesi oluşturmak

 

2.Yeni Normal

Amaç: Planlanan önlemlerin gerçeğe dönüştürülmesi, ofis alanında düzenlemeye gidilmesi

 

 • Ofis girişine kontrol noktası kurularak, giriş yapan çalışanların ateş ve maske kontrolünün yapılması

 • Dezenfektasyon alanlarının oluşturulması, ofisin çeşitli alanlarına dezenfektan yerleştirilmesi

 • Firmaya gelen müşteri ve tedarikçilerin  ofis/bina içerisine girmemesi veya kontrollü girişinin sağlanması

 • Ör: Müşteriler için girişe toplantı odası ayrılması, gelen kargo ve numunelerin mümkün ise ayrı bir girişten girmesi ve sonrasında ayrılan özel bir alanda dezenfeksiyonunun sağlanması

 

 

 

 • Dışarıda çalışan personel için ayrı bir alan oluşturulması, mümkün olduğunca ofis çalışanıyla temasının azaltılması

 • Toplantı odalarının kullanım kapasitesinin yarıya düşürülmesi ve geri kalan yarının toplantıya bilgisayar üzerinden katılımının sağlanması

 • Toplantı odalarının bazılarında yüksek masalara geçiş yapılarak ayakta toplantı sistemini aktif hale getirilmesi ve toplantı sürelerinin verimli kullanılması

 • Çalışanların sosyal alan kullanım kılavuzu oluşturulması

 • Ofis içinde ortak kullanılan teknolojik aletler, kırtasiye malzemeleri vb. ürünlerin paylaşımın minimum seviyeye indirilmesi

 • Masa çevreleri, sıra beklenen alanlar başta olmak üzere çeşitli yerlere işaretler/yönergeler yerleştirilmesi

 • Kişisel çalışma alanlarını belirten geçici seperasyon elemanlarının kullanımı/yarı kapalı çalışma alanlarının oluşturulması

 

3.Yeni Gelecek

Amaç: Yaşadığımız bu pandeminin sosyal etkileri uzun yıllar devam edecektir. Bu yüzden geçici olan çözümlerin kalıcı hale getirilmesi, gelecekte yaşanabilecek birçok hastalığın önünün kesilmesinde etkili olacaktır.

 

 • Dokunma gerektirmeyen (sensörlü)  teknolojiye geçilmesi

 • Ses veya el hareketiyle kullanılan asansörler

 • Sensörlü kapılar

 • Sensörlü klozet kapakları

 • Sensörlü bataryalar

 • Termal kameralar

 

 

 • Mekanik sistem iyileştirmeleri

 • İç ortam hava kalitesinin sağlanması ve bir mekandan diğer mekana virüsün geçişinin önlenmesi gerekmektedir.

 

 

 • Bunun için mevcut bina mekanik sisteminin durumunun tespit edilmesi ve alınması gereken tedbirlerin uygulamaya konulması gerekmektedir.

 • Mümkün olan ofislere açık alan ekleme, var olan açık alanları tekrar değerlendirerek çalışma alanlarının genişletilmesi (ör: sosyal alan olarak kullanılan teras/bahçe gibi alanların çalışma alanına dönüştürülmesi)

 • Dikey sirkülasyonlu binalardan yatay sirkülasyonlu binalara geçiş yapılması

 • Doğal havalandırmanın sağlanabileceği ofis binalarının tercih edilmesi

 

   

 

Diem olarak, her müşterimizin farklı olduğunun ve her firmanın kendine özel ihtiyaç ve istekleri olduğunun farkındayız.

Bu yüzden esnek, insan odaklı, doğayı önemseyen ve futuristik covid-19 sonrası tasarımlarımız ile müşterilerimizin adaptasyon sürecini en uygun şekilde oluşturmayı ve her zaman DİEM önceliği olan müşterilerinin çözüm ortağı olma görevini  bir kez daha sağlamayı hedefliyoruz.

 

 

Kaynakça

         https://www.dunya.com/kose-yazisi/zamani-ileri-sardik/469278